Vill du ha allt?

Så här kommer Xerox att leverera.

För kunder handlar allt om den upplevelse de får från en produkt, inte så mycket om själva produkten. De vill inte längre ha en trade-off mellan bättre, snabbare eller billigare – de förväntar sig allt. För Xerox innebär det att leverera produkter och tjänster som är:

  • Anpassade OCH kostnadseffektiva.
  • Produktiva OCH personliga.
  • Fysiska OCH digitala.

Läs hela artikeln