Dokumenthantering

Dokumenthantering med kraftfull funktion, enkelhet och flexibilitet för maximal effektivitet.

Elektronisk dokumenthantering ger många fördelar jämfört med traditionell hantering. Det ger ökad kontroll, flexibilitet, tillgänglighet och en effektivare administration. Det underlättar även analys, vilket gör att du får ett bättre beslutsstöd. Genom minskad pappersförbrukning och färre fysiska transporter sparar man även på miljön.

DocuWare erbjuder kompletta lösningar för dokumenthantering som gör det möjligt för företag att automatisera sina processer och frigöra personal för att fokusera på mer strategiska uppgifter. Våra lösningar är skräddarsydda, kostnadseffektiva, flexibla och fullt skalbara. Ni betalar bara för precis det ni vill ha och får precis det ni behöver.

Vi erbjuder bland annat dessa tjänster inom dokumenthantering:

  • Avtalshantering –  En effek­tiv avtalsförvaring underlättar informationsdelning och minimerar risken för att missa avtal som håller på att gå ut.
  • Arkivering – Med en gemensam arkiveringsstrategi kan vi hjälpa er att samla relevanta dokument, oavsett om det är skannade eller elektroniska dokument.
  • Input management – Med kraftfulla och smarta lösningar, hjälper vi er att automatisera och digitalisera alla företagets inkommande dokument så att ni slipper manuell inmatning av t.ex. fakturor och formulär.
  • Output management – Via ett smart plattformskoncept för kommunikation kan vi erbjuda avancerade men ändå lättanvända lösningar för alla företagets utgående dokument. Vår lösning för automatiserad dokumentproduktion sköter distributionen av affärsdokumenten via e-post, lokal eller extern utskrift, via säkra e-brevlådor såsom Kivra, internetbank eller via e-faktura till företag. Detta gör att du slipper hantera papper och gör det möjligt för dina kunder att välja hur de vill ta emot dina dokument.