Finansiering

Vi erbjuder fördelaktiga finansieringslösningar för din maskinpark och mjukvarulösningar.

Att finansiera sina kontorsmaskiner genom hyra eller leasing ger dig många fördelar jämfört med att köpa dem. Du slipper använda kapital som istället kan användas till att utveckla din verksamhet och kostnaden är avdragsgill. Du får en mycket högre flexibilitet och kan enklare öka, minska eller uppgradera din maskinpark efter hur din verksamhet utvecklar sig utan att sitta med långa avskrivningstider. Den ökade flexibiliteten ger dig också möjlighet att följa med den tekniska utvecklingen inom dokumenthantering och print som går oerhört fort. Det säkrar att du alltid har en modern och uppdaterad kontorsutrustning och minskar risken för felinvesteringar.

För finansiering samarbetar vi med Siemens Financial Services. Kontakta oss för mer information om våra finansieringslösningar och hur de kan lyfta din  verksamhet.