Miljö- och kostnadsanalys

Vi hjälper dig att analysera företagets nuvarande miljöbelastning och kostnadsbild och föreslår utifrån det en strategi för att minska dina kostnader och effektivisera arbetsflödet.

Vi tittar på kostnader och processer kring bland annat hårdvara, förbrukning, drift, administration, service och support. Vi får då en tydlig bild av av nuläget och kan därmed hitta den mest effektiva lösningen för er, med hänsyn till miljö, kostnad och funktion.

Att minska kostnader och miljöbelastning behöver inte alltid kräva stora insatser. Ofta kan det räcka med att ändra sina rutiner när det gäller dubbelsidiga utskrifter och att tänka efter innan man skriver ut något. Lägger man även till Managed Print Services kan man komma långt i sitt effektiviseringsarbete utan någon större ansträngning. Kontakta oss så gör vi tillsammans en miljö- och kostnadsanalys och föreslår åtgärder.