Retursystem

Ring så hämtar vi! Ecobox är vårt enkla och smidiga system för hantering av dina använda tonerkassetter.

Det enda du behöver göra är att samla allt använt Xerox material i boxen som vi tillhandahåller och ringa oss när den är full så kommer vi och hämtar. Tonerkassetterna återvänds sedan och övrigt material återvinns. Xerox har stort fokus på miljöfrågor, återvinning och att hitta nya vägar att omvandla avfall till energi. Åtskilliga ton avfall återanvänds eller återvinns varje år genom Ecobox systemet och det är vi väldigt glada för.

Om du bara har en liten mängd toneravfall så kan Xerox Green World Alliance vara något för dig istället. Programmet ger dig möjlighet att returnera din tomma tonerkassett i kartongen som din nya tonerkassett levereras i. Smart och enkelt! Kontakta oss för mer info och beställning av Ecobox och Green World Alliance.