Arbeta, sammanföra och kommunicera. På det sätt vi alla är menade: fritt.

Broder Dominic behöver skapa 500 manuskript på 35 språk, anpassade och distribuerade över 7 kontinenter.

Se hur Xerox hjälper honom uppnå ett virtuellt mirakel – att med digital teknik, appar och mjukvara; översätta, anpassa och säkert distribuera sitt dokument ….