MPS

Verkligt kompletta Managed Print Services

Nu erbjuder vi hanterade utskriftstjänster (MPS) för skrivare från både Xerox och andra tillverkare. Det betyder att du får en klart förenklad hantering med lägre kostnader och enklare skrivaradministration när allting omfattas av samma avtal. Vi erbjuder också en utökad förbrukningsmaterialtjänst för maskiner som inte omfattas av reparationsservice, eller om du vill ha en tjänst som omfattar enbart förbrukningsmaterial. Vi kan genom våra kompletta Managed Print Services skapa en effektiv, skräddarsydd maskinparksadministration som genomtränger hela ditt företag samt ger dig bra förutsättningar att nå er miljömålsättning.

Kundupplevelse

Gruppo Manni har sett en mycket positiv utveckling och minskat sina utskriftskostnader med 38 % genom Xerox tjänster och lösningar. Gruppo Manni är ett Italien-baserat ledande europeiskt företag inom stålindustrin.

“Gruppo Manni har minskat utskriftskostnaderna med 38 % årligen, och vi har även fått större kontroll över våra kostnader samt större flexibilitet när det gäller utvecklingen på sikt vilket gör att vi lättare kan planera våra investeringar.” Francesco Lombardo – Informationschef, Gruppo Manni

Se videon och hör hur Gruppo Manni kunde utveckla sin verksamhet genom Xerox tjänster och lösningar

Kontakta oss för ytterligare information