Vad säger våra kunder om oss?

 
 
jeanraymond.jpg

Jean Raymond

CFO @ Cleanpipe AB

I samband med utvärdering av befintlig verksamhetsstruktur kring IT-relaterade frågor kom vi i kontakt med DocuWare. DocuWare tog fram dels en omfattande och detaljerad nulägesbeskrivning dels förslag och idéer kring framtida IT-miljö. Vi blev varse om ett antal angelägna brister som åtgärdades med DocuWares bistånd samt gick vidare med implementation av ny IT-struktur både omfattande service, tjänster och infrastruktur. DocuWare har uppvisat stort engagemang både i genomförande och servicenivå. Vi har även etablerat en struktur där DocuWare är ”vår” IT-avdelning med inblandning i projekt som kunskapskälla och kvalitetssäkring utöver dagliga, löpande IT-ärenden.

 
ronniepersson.jpg

Ronnie Persson

VD @ Promas Sverige AB

Sedan tidigare har vi DocuWare som IT-leverantör på våra kontor i Göteborg och Lund men i Stockholm hade vi en annan IT-partner. Det fungerar mycket bra i Göteborg med hög närvaro och snabba och kvalitativa åtgärder när det behövs. DocuWare känns familjärt och det finns ett genuint intresse av att vi skall vara fortsatt nöjda - då var valet enkelt, vi väljer Docuware som IT-leverantör för hela Promas.

 

Några andra av våra kunder